17 juni 2019: het Grachten Golftoernooi.

De dagen worden langer, het zonnetje steeds sterker en het golfvirus actiever. Dus …

Het Grachten-golftournooi komt eraan.
Zoals eerder bekend is gemaakt wordt het tournooi gehouden op

maandag 17 juni 2019

met aansluitend de gezellige borrel en afsluitend het diner met de prijsuitreiking van onder meer de wisselbeker.
Bij deze het verzoek om je aan te melden met opgave van handicap en deelname aan het diner.
Niet golfende echt- en/of huisgenoten die het diner niet willen missen kunnen zich hiervoor ook alvast opgeven.

Graag reactie vóór 10 mei a.s. Voor de vaste Grachten-golfers ook bij verhindering, dit i.v.m. afspraken en reserveringen.

Bij aanmelding graag volgende zaken vermelden:
– eventueel lidmaatschap Sint Nyk
– gebruik handycart
– eventuele voedsel allergieën

Opgave bij,

Klaas van Damme, nvandamme@ziggo.nl

Met groet,
Bets, Jacob en Klaas.