Aankondiging Najaarsvergadering ALV

De gebruikelijke ALV – najaarsvergadering is dit jaar gepland op zaterdag 16 november a.s. vanaf 16:00 uur in It Harspit.
De agenda en stukken zullen u tijdig per mail worden toegezonden.