Inspraaknota bijna gereed: ‘Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga’

een integratie van brugvervanging met geluidhinder, recreatie en woningbouw

De vervanging van de brug in de Nye Dyk over het Prinses Margrietkanaal, die gepland is vóór 2026, zou een goede gelegenheid kunnen zijn om gelijktijdig de geluidhinder van de A7 aan te pakken.
Volgens de werkgroep Geluidhinder A7 (samengesteld uit bestuursleden van Doarpsbelang en aantal Grachtenbewoners) staat Rijkswaterstaat (RWS) open om de dorpen mee te laten denken in mogelijke oplossingen.
Zij vindt het daarbij essentieel dat de plannen breed worden gedragen door de bevolking. De inspraakprocedure voor de vervanging van de brug start in november a.s.
De werkgroep doet een oproep aan alle bewoners hierin mee te denken.

In de gesprekken die de werkgroep met Rijkswaterstaat, gemeente SWF en de provincie hebben gehad, is de gedachte ontstaan om de geluidhinder in een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’ mee te nemen.
Behalve de vervanging van de brug en het tegengaan van de geluidhinder, wordt in deze aanpak aandacht gevraagd voor de bevordering en uitbreiding van de kleinschalige recreatie (wandel- en fietspaden, uitbreiding van de vaarwegen voor sloepen en kano’s) en voor de woningbehoefte in onze dorpen.
Over het hoe en wat wordt in de komende maanden een informatieavond georganiseerd in het Harspit.

Indien u concrete ideeën hebt over hoe de brugvervanging kan worden gekoppeld aan het tegengaan van geluidhinder dan zijn uw suggesties van harte welkom via de email doarpsbelangtopentwel@outlook.com.