Activiteiten en taken

Het verenigingsbestuur vertegenwoordigd de vereniging en houdt zich concreet bezig met de volgende taken en activiteiten:

 • het op een ordentelijke wijze uitvoeren van de verenigingsdoelstellingen, i.c. :
  • optimaliseren veiligheid op de wegen;
  • optimaliseren bruikbaarheid en gebruikscomfort;
  • nemen van initiatieven voor het vergroten van de leefbaarheid;
 • toezien op de naleving van de in het Huishoudelijk Reglement verwoorde gedragregels en deze naar behoefte van de leden aanpassen of uitbreiden;
 • toezien op de naleving van de door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde Bouwregels en deze naar behoefte van de leden aanpassen of uitbreiden;
 • zorg voor het op diepte houden van de grachten;
 • zorg voor het instandhouden van de  uitstraling van het plan en het zo nodig treffen van passende initiatieven;
 • toezien op aanpalende ontwikkelingen, zoals de gaswinning of andere ontwikkelingen die het welzijn van de bewoners of de waarde van het plan raken.