Algemene Ledenvergadering

Eerst volgende vergadering:

Datum: zaterdag 13 april 2019
Tijdstip: 16:00 uur
Plaats: It Harspit te Oppenhuizen

Onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag voorjaarsvergadering d.d. 17 november 2018 (ALV-2018-2)
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financiële zaken: Jaarrekening 2018
 7. Bestuurssamenstelling
 8. Bouwzaken
 9. Geluidshinder A7 i.s.m. Doarpsbelang
 10. Energietransitie (vóór 2050 van het aardgas af)
 11. Snippers …
 12. Rondvraag en afspraken
 13. Sluiting

Laat een reactie achter