Kadastrale gegevens

Omdat woonplan De Grachten ook gezamenlijke ruimtes (de grachten en wegen) kent zijn eigenaren automatisch lid van onze een Vereniging van Eigenaren.

Uiteraard speelt het kadaster hier een rol bij. Het eigen perceel is namelijk persoonlijk eigendom, maar woonplan De Grachten kent ook gemeenschappelijk eigendom.

Geografische ligging

De ligging aan het water, de omgeving, veel privacy en rust, natuur en de grote kavels zijn de belangrijkste beweegredenen om in Het Grachtenplan te wonen. Dit blijkt uit een onderzoek naar de koopmotieven van de Grachten uit 2011 (uitgevoerd door SDDM-research). Bijzonder is dat vrijwel alle koopmotieven zijn gebaseerd op immateriële aspecten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de verwachtingen ook voor 100% zijn uitgekomen!

De geografische ligging kan met recht ook gunstig worden genoemd. Het Grachtenplan ligt zo’n 5 kilometer van de A7 en bij Joure (10 kilometer) komen de A7 en de A6 samen. De randstad is dan ook goed te bereikbaar; zowel Amsterdam als Utrecht zijn binnen anderhalf uur te bereiken.