In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


Oliebollenborrel 2022

De feestcommissie van de Langebaen organiseert op 29 december a.s. de oudejaarsbijeenkomst voor de inwoners van de Grachten. In de sfeervolle omgeving van Langebaen 17 worden dan vanaf 16:30 uur oliebollen en Drents-Groningse knieperties gebakken.

De kelen kunnen worden gesmeerd met aanwezige glühwein, chocolademelk of thee.
Door de aanwezige vuurkorven zijn we verzekerd van sfeer en warmte.
De mensen die wat slechter ter been zijn, kunnen eventueel binnen zitten (in de openstaande garage).
Naast een toost op het nieuwe jaar kunnen persoonlijke (goede) wensen of gedachten worden ingebracht die verzameld worden in de daar opgestelde wensboom.
Door de organisatie worden vooraf de hangers rondgebracht.

Let wel, een toilet is slechts voor “noodgevallen” beschikbaar.

Dus kom op 29 december a.s. proosten op 2023!!!

Opening Pattelânswinkeltsje “Oan it wiid” op zaterdag 15 oktober a.s.

De familie Feenstra heeft deze zomer hard gewerkt aan een nieuw plattelânswinkeltsje. Het heeft een prachtig plaatsje gekregen aan het Wijd. Door de realisatie van een brede flonder boven het water is een prachtige plek ontstaan om eens rustig van het uitzicht te genieten.
Het winkeltje is aanmerkelijk groter dan het oude winkeltje waardoor een groter aanbod van producten mogelijk is geworden.

Vanaf nu kunt u een kijkje komen nemen en heerlijk genieten van de rust en de natuur.

Op zaterdag 15 oktober is de spectaculaire opening gepland vanaf 10.00 uur. Dan is de inrichting klaar en kunt u de nieuwe opzet van het winkeltje bewonderen.
Uiteraard staat er een hapje en een drankje klaar …

De Grachten weer op diepte …

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar het onderhoud aan onze 4 grachten uitgevoerd. Het slib is vanuit de T-stukken naar voorin de grachten geblazen en verspreid.

Het werk is uitgevoerd door de firma Renkema uit Woudsend. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur, tel: 0621832197 of email: bestuur@degrachten.frl.


Stagnatie vervanging brug Uitwellingerga

ontleend aan Nieuwsbrief RWS (16 december 2021):

In juli hebben we u via een nieuwsbrief geïnformeerd over een budgettekort voor het totale programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) fase 2 en de grote tekorten op het instandhoudings- en aanlegbudget binnen de huidige vastgestelde begroting van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De demissionaire minister van IenW heeft met het oog op het budgettekort een prioritering aangebracht in de MIRT-projecten van het programma HLD.

De besluitvorming van de minister over de prioritering van de MIRT-projecten in het programma HLD heeft gevolgen voor de planning van de vervanging van brug Uitwellingerga. Op basis van het beschikbare budget heeft de minister tijdens een overleg met de regionale bestuurders van Noord Nederland besloten om voor het Prinses Margrietkanaal prioriteit te geven aan de bruggen Spannenburg en Kootstertille. Dit vanwege de functie die deze bruggen hebben voor het kruisende verkeer. Dit betekent dat er op dit moment binnen het programma HLD geen budget is voor de vervanging van brug Uitwellingerga. Een nieuw kabinet zal eventueel een besluit nemen hoe wordt omgegaan met het tekort op middelen voor het programma HLD. Als er extra budget beschikbaar is gesteld aan het programma HLD wordt de vervolgfase van de MIRT procedure voor de vervanging van brug Uitwellingerga opgepakt.

Vervolg
Welke gevolgen dit besluit heeft voor het afronden van de verkenning en wat de consequenties van dit uitstel zijn voor het langer in stand houden van de brug en de eventueel te nemen beheersmaatregelen wordt door Rijkswaterstaat nog op een rij gezet.
We hopen u hierover begin volgend jaar verder te informeren.

“Hondentoilet” voor de Grachten

Na vijf jaar bellen, bedelen en smeken heeft de gemeente SWF deze week eindelijk gehoor gegeven aan de wens om een hondenpoepbak aan de Eastwei.
De prachtige roestvaststalen staat nu in de binnenbocht tegenover de ingang van Hart van Friesland.
Voor Grachtenbewoners een eindje omlopen maar de gasten van de haven weten meteen waar ze met hun hondepoep naar toe moeten …

Wij zijn de gemeente SWF dankbaar voor deze actie.

Besluitvaardige najaarsvergadering met vernieuwd bestuur

Zaterdag 30 oktober jl. hield de Vereniging de Grachten haar traditionele najaarsvergadering.
Na 2 jaar was het weer eens een “normale” vergadering in It Harspit. De opkomst was groot: inclusief de verstrekte volmachten waren 63 huizen vertegenwoordigd.

STATUTEN
Voor de geplande statutenwijziging was een dergelijke opkomst ook een must.
Dit betekende dat de al jaren geplande vernieuwing van de statuten nu eindelijk een feit was.

BESTUURSSAMENSTELLING (zie foto)
Daarnaast heeft het bestuur afgelopen halfjaar nieuw bloed gekregen in de vorm van 3 nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat nu weer uit 5 leden, van links naar rechts André Kamstra (penningmeester), Duco Kriele, Caroline Wymenga, Eddie Meyer (voorzitter) en Margriet van Weerdenburg (secretaris).

BOUWREGELS/BOOTLIFTEN
Ook werd uitvoerig stilgestaan bij de Bouwregels die al jaren binnen de Grachten worden gehanteerd.
Een solide meerderheid toonde zich geen voorstander van de bouw van bootliften. Deze zullen derhalve niet worden toegestaan. Een bepaling met deze strekking zal worden opgenomen in de Bouwregels.

SNERT
De najaarsvergadering werd bij het invallen van de avond afgesloten met een gezamenlijke snertmaaltijd.

Voldoende aanmeldingen voor glasvezelaansluiting

Ontleend aan topentwelonline.nl:
Goed nieuws voor de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. In navolging van Hindeloopen en Stavoren hebben ook onze dorpen ruimschoots genoeg animo voor glasvezel getoond. Op 29 september eindigde officieel de glasvezelcampagne van DELTA Fiber Netwerk.

Dankzij de steun en het harde werk van Doarpsbelang Top & Twel bleek het mogelijk om in nog geen twee maanden tijd 35% van de inwoners mee te krijgen. Nu aanleg zeker is, kunnen de overige inwoners zich nog tot en met 13 oktober alsnog aanmelden zonder dat er aansluitkosten gerekend worden. Naar verwachting start de aanleg begin van 2022 en zal deze voor het nieuwe toeristenseizoen klaar zijn. Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws en het verdere verloop van de schouw- en de aanlegwerkzaamheden.

Doarpsbelang Top & Twel
“Als tweelingdorp Top & Twel konden we natuurlijk niet achterblijven op al die dorpen om ons heen. Wat de toekomst ook brengt aan internetbehoeften, wij zijn er in ieder geval klaar voor. We zijn ook heel blij dat het gelukt is om in deze korte periode zoveel dorpsgenoten mee te krijgen. Nog heel even wachten tot het aangelegd is, maar dan ligt er een snel, stabiel én open netwerk waar steeds meer op te kiezen valt. We worden hier echt beter van.”

Sybryn Hettinga, ambassadeurscoördinator bij DELTA Fiber Netwerk voegt toe: “In deze glasvezelcampagne was Hindeloopen de eerste plaats die voldoende animo toonde. Maar Stavoren en Top & Twel lagen daar maar kort achter. Het is bewonderenswaardig hoe deze plaatsen voor deze mogelijkheid zijn gegaan. Vanuit de providers Caiway en DELTA is er per aanmelding, die via Guntopentwelglasvezel.nl binnenkwamen, € 50,- beschikbaar gekomen voor MFC en CBS It Harspit. Heel mooi om de saamhorigheid te zien in de dorpen én dat het zijn vruchten heeft afgeworpen.” 

Aanmelden zonder aansluitkosten
Alle inwoners van zowel Hindeloopen als Stavoren, Uitwellingerga en Oppenhuizen kunnen zich nog twee weken, tot en met 13 oktober, aanmelden voor glasvezel bij een van de telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van Nu of Online.nl. Zo besparen zij de aansluitkosten van € 650,- en profiteren ze van een extra scherp aanbod. Bij een aanmelding via Guntopentwelglasvezel.nl krijgt MFC en CBS It Harspit een bijdrage van € 50,- en de abonnementhouder zelf € 25,-.

5 juni haalt TOP’63 de laatste keer het oud papier op, SWF start vanaf 28 juni

De bewoners van Top en Twel hebben vorige week een brief gekregen van de gemeente SWF waarin ze aangeeft dat TOP’63 op 5 juni a.s. voor het laatst op zaterdag het oud papier komt halen.
Daarna zal de gemeente het papier gaan ophalen. Dit gebeurt op een nog bekend te maken doordeweekse dag.
Voor het verzamelen van het oud papier krijgt u van de gemeente een extra container, grijs met een blauw deksel.

De nieuwe containers worden kosteloos door de gemeente beschikbaar gesteld en zullen in de periode van 7 – 18 juni huis aan huis worden verspreid.
De dagen waarop deze container geleegd zal worden zal medio juni op de afvalkalender van SWF worden aangegeven. De eerste keer dat hij geleegd wordt is op maandag 28 juni 2021. Daarna op maandag 9 augustus 2021.

Wat mag er in de container?

Volgens de afvalkalender:

 • Kranten en tijdschriften
 • Kleine en grote dozen
 • Reclamedrukwerk
 • Kopieerpapier
 • Enveloppen

En niet:

 • Nat of vuil papier en karton
 • Plastic folie en -draagtassen
 • Kartonnen drankverpakking
 • Diepvriesverpakking
 • Papier en karton met plastic laagje
 • Behangpapier

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente: telnr: 140515 of mailen naar: reiniging@sudwestfryslan.nl

Pierebadje voor honden, elke morgen om 8 uur feest …

Een groep van actieve hondenbezitters hebben nabij de tennisbaan een hondenspeelplek aangelegd, inclusief een afkoel – badplaats.
Bij de instelling van het nieuwe bestuur van het zwembad bestond het plan een deel van de Gravinnenpoel geschikt te maken voor honden. Immers ook honden hebben bij zomerdag behoefte aan verkoeling in het water.
Dit plan ging niet door vanwege het grote aantal tegenstanders van toelating van de honden in het zwembad.

De hondenbezitters in de Grachten hebben nu zelf het initiatief genomen en een “honden-waadplaats” gemaakt naast de afscheiding van het zwembad. Door de tennisvereniging was vorig jaar op die plaats al een relax-hoek gecreëerd met een aantal banken en een picknicktafel.

Het is dit jaar bij de hondenbezitters inmiddels een gebruik geworden `s-morgens vanaf 8:00 uur de hond uit te laten en hun geliefde viervoeters nabij de relaxhoek met elkaar te laten ravotten.

Hoe simpel kan in een behoefte worden voorzien . . .

Plattelânswinkeltsje in moederdag-sfeer

Op zoek naar een cadeautje voor moederdag of voor zomaar?
Het plattelânswinkeltsje van de familie Feenstra aan Eastwei 50 heeft haar assortiment afgestemd op deze bijzondere dag.
Hoe leuk is het om iemand te verrassen met producten uit de buurt …

 • Zelfgemaakte Fryske dumkes met geurzakje, geurkaarsje en theezakjes en een lekker chocolaadje. Prijs € 3,50
 • Puur sap, geurzakje en geurkaarsjes. Prijs € 4,50
 • Puur sap, servetten en geurkaarsjes. Prijs € 4,50
 • Zelf samen te stellen zuivelpakketje met keuze uit eieren, melk, zelfgemaakte  Griekse  of volle boeren yoghurt.

  Prijzen: Liter melk: € 1,50  – Halve liter melk: € 0,75  – Dagverse Eieren: € 0,20/st. – Griekse en volleboeren yoghurt met of zonder jam, 200 ml: € 0,75 en 500 ml: € 1,50.

  Zuivelproducten eventueel te bestellen via Whatsapp 0641304733 (Brechtsje Feenstra) of via de website melk4you.com .

 Nog niet bekend met het Plattelânswinkeltsje? Het is het genoegen van een frisse wandeling naar het eind van de Eastwei zeker waard!!

1 2 3 7