In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


Plattelânswinkeltsje in kerstsfeer …

Omdat helaas de sint en kerstfair niet doorgaan hebben wij ons winkeltje nu sfeervol ingericht. 

Heb je voor sinterklaas of kerst of zomaar een cadeautje nodig kom dan zeker even langs en bekijk ons sfeervol ingericht winkeltje.

Naast onze zuivelproducten (verse eieren, yoghurt en melk) verkopen wij nu ook zelfgemaakt armbandjes, telefoontaps, oorbelletjes, kettinkjes en scrunchies.

Je kan contant en met Qr code betalen.

Graag Tot ziens in het Plattelânswinkeltsje! 

Poepbak voor de Grachten

Na vijf jaar bellen, bedelen en smeken heeft de gemeente SWF deze week eindelijk gehoor gegeven aan de wens om een hondenpoepbak aan de Eastwei.
De prachtige roestvaststalen staat nu in de binnenbocht tegenover de ingang van Hart van Friesland.
Voor Grachtenbewoners een eindje omlopen maar de gasten van de haven weten meteen waar ze met hun hondepoep naar toe moeten …

Wij zijn de gemeente SWF dankbaar voor deze actie.

Besluit brugvervanging wacht op nieuw kabinet

Afgelopen week hield Rijkswaterstaat (RWS) in It Harspit een inloopbijeenkomst over de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal die vòòr 2025 moet zijn gerealiseerd.
De bijeenkomst was bedoeld voor direct aanwonenden bij de brug en belanghebbende bedrijven op het industriegebied de Brêgefinne. Ook de werkgroep A7 en Doarpsbelang waren hierbij uitgenodigd.

Eerder dit jaar selecteerde RWS al in samenspraak met Provincie Fryslan en en Gemeente SWF een drietal kansrijke alternatieven:

 • vervanging door brug van 7,40 mtr hoogte
 • vervanging door brug van 9,10 mtr hoogte
 • vervanging door een aquaduct

Voor deze drie varianten gaat RWS ervan uit dat het nieuwe kunstwerk op of direct naast de locatie van de huidige brug kan worden gerealiseerd.
De wergroep A7 en Doarpsbelang hebben zich uitgesproken voor de bouw van een aquaduct.

Om de alternatieven kwalitatief en financieel met elkaar te kunnen vergelijken heeft RWS begin dit jaar besloten de alternatieven verder uit te werken en de haalbaarheid ervan nader te onderzoeken.
Ondanks de hoge investeringskosten kan een aquaduct over een de lifecycle van 100 jaar als economisch meest aantrekkelijke oplossing uit de afweging komen. In dit stadium doet RWS hierover nog geen uitspraken.
Hierbij speelt ook de mening van de provincie en de gemeente een belangrijke rol.

Wel heeft RWS onlangs aangegeven dat het vooraf door de minister gestelde budget voor de vervanging van de 3 Friese bruggen over het PM-kanaal ontoereikend zal zijn. Dit als gevolg van veranderende marktomstandigheden en de prijsontwikkeling van grondstoffen. RWS heeft de minister dan ook gevraagd opnieuw naar de hoogte van de totale investering te kijken.
Een antwoord op deze vraag wacht nu op de kabinetsformatie met een nieuwe minister voor Verkeer en Waterstaat.

Ondertussen werkt RWS aan een verdere detaillering van de plannen met als doel in samenspraak met de provincie en gemeente te komen tot een keuze voor het voorkeursalternatief. Daarna is het laatste woord aan het nieuwe kabinet.

Zodra er een advies met voorkeursalternatief ligt, wordt de brede omgeving hierover weer geconsulteerd.

Raadpleeg hier de verstrekte informatie over de 3 kansrijke alternatieven >>>>

Besluitvaardige najaarsvergadering met vernieuwd bestuur

Zaterdag 30 oktober jl. hield de Vereniging de Grachten haar traditionele najaarsvergadering.
Na 2 jaar was het weer eens een “normale” vergadering in It Harspit. De opkomst was groot: inclusief de verstrekte volmachten waren 63 huizen vertegenwoordigd.

STATUTEN
Voor de geplande statutenwijziging was een dergelijke opkomst ook een must.
Dit betekende dat de al jaren geplande vernieuwing van de statuten nu eindelijk een feit was.

BESTUURSSAMENSTELLING (zie foto)
Daarnaast heeft het bestuur afgelopen halfjaar nieuw bloed gekregen in de vorm van 3 nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat nu weer uit 5 leden, van links naar rechts André Kamstra (penningmeester), Duco Kriele, Caroline Wymenga, Eddie Meyer (voorzitter) en Margriet van Weerdenburg (secretaris).

BOUWREGELS/BOOTLIFTEN
Ook werd uitvoerig stilgestaan bij de Bouwregels die al jaren binnen de Grachten worden gehanteerd.
Een solide meerderheid toonde zich geen voorstander van de bouw van bootliften. Deze zullen derhalve niet worden toegestaan. Een bepaling met deze strekking zal worden opgenomen in de Bouwregels.

SNERT
De najaarsvergadering werd bij het invallen van de avond afgesloten met een gezamenlijke snertmaaltijd.

Voldoende aanmeldingen voor glasvezelaansluiting

Ontleend aan topentwelonline.nl:
Goed nieuws voor de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. In navolging van Hindeloopen en Stavoren hebben ook onze dorpen ruimschoots genoeg animo voor glasvezel getoond. Op 29 september eindigde officieel de glasvezelcampagne van DELTA Fiber Netwerk.

Dankzij de steun en het harde werk van Doarpsbelang Top & Twel bleek het mogelijk om in nog geen twee maanden tijd 35% van de inwoners mee te krijgen. Nu aanleg zeker is, kunnen de overige inwoners zich nog tot en met 13 oktober alsnog aanmelden zonder dat er aansluitkosten gerekend worden. Naar verwachting start de aanleg begin van 2022 en zal deze voor het nieuwe toeristenseizoen klaar zijn. Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws en het verdere verloop van de schouw- en de aanlegwerkzaamheden.

Doarpsbelang Top & Twel
“Als tweelingdorp Top & Twel konden we natuurlijk niet achterblijven op al die dorpen om ons heen. Wat de toekomst ook brengt aan internetbehoeften, wij zijn er in ieder geval klaar voor. We zijn ook heel blij dat het gelukt is om in deze korte periode zoveel dorpsgenoten mee te krijgen. Nog heel even wachten tot het aangelegd is, maar dan ligt er een snel, stabiel én open netwerk waar steeds meer op te kiezen valt. We worden hier echt beter van.”

Sybryn Hettinga, ambassadeurscoördinator bij DELTA Fiber Netwerk voegt toe: “In deze glasvezelcampagne was Hindeloopen de eerste plaats die voldoende animo toonde. Maar Stavoren en Top & Twel lagen daar maar kort achter. Het is bewonderenswaardig hoe deze plaatsen voor deze mogelijkheid zijn gegaan. Vanuit de providers Caiway en DELTA is er per aanmelding, die via Guntopentwelglasvezel.nl binnenkwamen, € 50,- beschikbaar gekomen voor MFC en CBS It Harspit. Heel mooi om de saamhorigheid te zien in de dorpen én dat het zijn vruchten heeft afgeworpen.” 

Aanmelden zonder aansluitkosten
Alle inwoners van zowel Hindeloopen als Stavoren, Uitwellingerga en Oppenhuizen kunnen zich nog twee weken, tot en met 13 oktober, aanmelden voor glasvezel bij een van de telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van Nu of Online.nl. Zo besparen zij de aansluitkosten van € 650,- en profiteren ze van een extra scherp aanbod. Bij een aanmelding via Guntopentwelglasvezel.nl krijgt MFC en CBS It Harspit een bijdrage van € 50,- en de abonnementhouder zelf € 25,-.

5 juni haalt TOP’63 de laatste keer het oud papier op, SWF start vanaf 28 juni

De bewoners van Top en Twel hebben vorige week een brief gekregen van de gemeente SWF waarin ze aangeeft dat TOP’63 op 5 juni a.s. voor het laatst op zaterdag het oud papier komt halen.
Daarna zal de gemeente het papier gaan ophalen. Dit gebeurt op een nog bekend te maken doordeweekse dag.
Voor het verzamelen van het oud papier krijgt u van de gemeente een extra container, grijs met een blauw deksel.

De nieuwe containers worden kosteloos door de gemeente beschikbaar gesteld en zullen in de periode van 7 – 18 juni huis aan huis worden verspreid.
De dagen waarop deze container geleegd zal worden zal medio juni op de afvalkalender van SWF worden aangegeven. De eerste keer dat hij geleegd wordt is op maandag 28 juni 2021. Daarna op maandag 9 augustus 2021.

Wat mag er in de container?

Volgens de afvalkalender:

 • Kranten en tijdschriften
 • Kleine en grote dozen
 • Reclamedrukwerk
 • Kopieerpapier
 • Enveloppen

En niet:

 • Nat of vuil papier en karton
 • Plastic folie en -draagtassen
 • Kartonnen drankverpakking
 • Diepvriesverpakking
 • Papier en karton met plastic laagje
 • Behangpapier

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente: telnr: 140515 of mailen naar: reiniging@sudwestfryslan.nl

Pierebadje voor honden, elke morgen om 8 uur feest …

Een groep van actieve hondenbezitters hebben nabij de tennisbaan een hondenspeelplek aangelegd, inclusief een afkoel – badplaats.
Bij de instelling van het nieuwe bestuur van het zwembad bestond het plan een deel van de Gravinnenpoel geschikt te maken voor honden. Immers ook honden hebben bij zomerdag behoefte aan verkoeling in het water.
Dit plan ging niet door vanwege het grote aantal tegenstanders van toelating van de honden in het zwembad.

De hondenbezitters in de Grachten hebben nu zelf het initiatief genomen en een “honden-waadplaats” gemaakt naast de afscheiding van het zwembad. Door de tennisvereniging was vorig jaar op die plaats al een relax-hoek gecreëerd met een aantal banken en een picknicktafel.

Het is dit jaar bij de hondenbezitters inmiddels een gebruik geworden `s-morgens vanaf 8:00 uur de hond uit te laten en hun geliefde viervoeters nabij de relaxhoek met elkaar te laten ravotten.

Hoe simpel kan in een behoefte worden voorzien . . .

Plattelânswinkeltsje in moederdag-sfeer

Op zoek naar een cadeautje voor moederdag of voor zomaar?
Het plattelânswinkeltsje van de familie Feenstra aan Eastwei 50 heeft haar assortiment afgestemd op deze bijzondere dag.
Hoe leuk is het om iemand te verrassen met producten uit de buurt …

 • Zelfgemaakte Fryske dumkes met geurzakje, geurkaarsje en theezakjes en een lekker chocolaadje. Prijs € 3,50
 • Puur sap, geurzakje en geurkaarsjes. Prijs € 4,50
 • Puur sap, servetten en geurkaarsjes. Prijs € 4,50
 • Zelf samen te stellen zuivelpakketje met keuze uit eieren, melk, zelfgemaakte  Griekse  of volle boeren yoghurt.

  Prijzen: Liter melk: € 1,50  – Halve liter melk: € 0,75  – Dagverse Eieren: € 0,20/st. – Griekse en volleboeren yoghurt met of zonder jam, 200 ml: € 0,75 en 500 ml: € 1,50.

  Zuivelproducten eventueel te bestellen via Whatsapp 0641304733 (Brechtsje Feenstra) of via de website melk4you.com .

 Nog niet bekend met het Plattelânswinkeltsje? Het is het genoegen van een frisse wandeling naar het eind van de Eastwei zeker waard!!

Gelske Goedemoed in het zonnetje gezet …

(overgenomen artikel Gravinnepoel in topentwelonline.nl)

Morgen (1 mei) mogen wij, na overleg met de gemeente, de deuren openen! Dit jaar helaas weer geen grote opening, maar dit jaar wel een eervolle opening. Gelske Goedemoed opent en sluit al 31 jaar elke dag de poort van De Gravinnepoel. Tevens zwemt zij van 1 mei tot 1 oktober elke dag haar baantjes in de poel.

Als bestuur beseffen wij heel goed hoe waardevol het is dat een fantastische vrijwilligster als Gelske, elke seizoen weer de toegangspoort beheert. Daarom vonden wij het tijd om haar op een speciale manier in het zonnetje te zetten en te bedanken voor haar jarenlange inzet.

Vanaf vandaag heeft, de vorig jaar geplaatste, toegangspoort van de Gravinnepoel de eervolle vermelding:

Toegangspoort “Vol Goedemoed”

Wij gaan vol goede moed dit seizoen beginnen en hopen dat iedereen dit jaar weer veel kan genieten van De Gravinnepoel. Wel vragen wij iedereen 1,5 meter afstand te houden en de verantwoordelijkheid te nemen bij drukte.

Laat de baggeraar maar schuiven …

Het voorjaar komt er aan.
Zoals gebruikelijk wordt elk jaar in maart het onderhoud aan onze 4 grachten uitgevoerd. Ook deze keer wordt het slib vanuit de T-stukken naar de rechte einden geschoven om vervolgens met behulp van een baggerpomp en slangen naar het begin van de grachten nabij de Oosterbrugsloot te worden “geblazen”.
Het resultaat is dat de bodem weer geëgaliseerd en overal op de vereiste diepte is.
Het dieper baggeren van de grachten heeft niet zoveel zin aangezien de Oosterbrugsloot een vergelijkbare diepte heeft.

beginmeting
Het bestuur heeft vrijdagmiddag jl. een “beginmeting” in de grachten uitgevoerd en vastgesteld dat deze met uitzondering van enige kritische plekken in de T-stukken nog prima op diepte zijn (vanaf 3,5 meter uit de wal).
Onze vaste aannemer, de gebroeders Rinkema uit Woudsend zal vanaf komende woensdag starten met het opschonen van de Grachten, te beginnen bij de Prinsengracht (bij de Bybaen).
Afhankelijk wat de mannen aan slib tegenkomen zal het baggerwerk 3 tot 5 dagen in beslag nemen.

Zoals aangegeven zal de nadruk bij het baggeren op de T-stukken komen te liggen.
Heeft u daar nog een (bredere) boot aan de steiger liggen, dan is het raadzaam deze tijdens het schuiven te verleggen naar een andere gracht. Er is vast wel een plaatsje voor een paar uur te vinden. Om boze gezichten te voorkomen doe dat dan even in overleg 😉
Na afloop van de werkzaamheden zal het bestuur de T-stukken opnieuw meten zodat het resultaat duidelijk is.


1 2 3 7