In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


De courgettes zijn er weer!

De familie Feenstra heeft dit jaar zelf gekweekte courgettes in haar Plattelanswinkeltsje.
Daarnaast zijn in het winkeltsje de gebruikelijke verse melkproducten en kakelverse eieren te vinden.
Ook de bloemen en decoratieve hebbedingetjes onbreken niet in het winkeltsje.
Zeker de moeite waard om een tochtje naar het eind van de Eastwei te maken ….

5 juni haalt TOP’63 de laatste keer het oud papier op, SWF start vanaf 28 juni

De bewoners van Top en Twel hebben vorige week een brief gekregen van de gemeente SWF waarin ze aangeeft dat TOP’63 op 5 juni a.s. voor het laatst op zaterdag het oud papier komt halen.
Daarna zal de gemeente het papier gaan ophalen. Dit gebeurt op een nog bekend te maken doordeweekse dag.
Voor het verzamelen van het oud papier krijgt u van de gemeente een extra container, grijs met een blauw deksel.

De nieuwe containers worden kosteloos door de gemeente beschikbaar gesteld en zullen in de periode van 7 – 18 juni huis aan huis worden verspreid.
De dagen waarop deze container geleegd zal worden zal medio juni op de afvalkalender van SWF worden aangegeven. De eerste keer dat hij geleegd wordt is op maandag 28 juni 2021. Daarna op maandag 9 augustus 2021.

Wat mag er in de container?

Volgens de afvalkalender:

 • Kranten en tijdschriften
 • Kleine en grote dozen
 • Reclamedrukwerk
 • Kopieerpapier
 • Enveloppen

En niet:

 • Nat of vuil papier en karton
 • Plastic folie en -draagtassen
 • Kartonnen drankverpakking
 • Diepvriesverpakking
 • Papier en karton met plastic laagje
 • Behangpapier

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente: telnr: 140515 of mailen naar: reiniging@sudwestfryslan.nl

Pierebadje voor honden, elke morgen om 8 uur feest …

Een groep van actieve hondenbezitters hebben nabij de tennisbaan een hondenspeelplek aangelegd, inclusief een afkoel – badplaats.
Bij de instelling van het nieuwe bestuur van het zwembad bestond het plan een deel van de Gravinnenpoel geschikt te maken voor honden. Immers ook honden hebben bij zomerdag behoefte aan verkoeling in het water.
Dit plan ging niet door vanwege het grote aantal tegenstanders van toelating van de honden in het zwembad.

De hondenbezitters in de Grachten hebben nu zelf het initiatief genomen en een “honden-waadplaats” gemaakt naast de afscheiding van het zwembad. Door de tennisvereniging was vorig jaar op die plaats al een relax-hoek gecreëerd met een aantal banken en een picknicktafel.

Het is dit jaar bij de hondenbezitters inmiddels een gebruik geworden `s-morgens vanaf 8:00 uur de hond uit te laten en hun geliefde viervoeters nabij de relaxhoek met elkaar te laten ravotten.

Hoe simpel kan in een behoefte worden voorzien . . .

Plattelânswinkeltsje in moederdag-sfeer

Op zoek naar een cadeautje voor moederdag of voor zomaar?
Het plattelânswinkeltsje van de familie Feenstra aan Eastwei 50 heeft haar assortiment afgestemd op deze bijzondere dag.
Hoe leuk is het om iemand te verrassen met producten uit de buurt …

 • Zelfgemaakte Fryske dumkes met geurzakje, geurkaarsje en theezakjes en een lekker chocolaadje. Prijs € 3,50
 • Puur sap, geurzakje en geurkaarsjes. Prijs € 4,50
 • Puur sap, servetten en geurkaarsjes. Prijs € 4,50
 • Zelf samen te stellen zuivelpakketje met keuze uit eieren, melk, zelfgemaakte  Griekse  of volle boeren yoghurt.

  Prijzen: Liter melk: € 1,50  – Halve liter melk: € 0,75  – Dagverse Eieren: € 0,20/st. – Griekse en volleboeren yoghurt met of zonder jam, 200 ml: € 0,75 en 500 ml: € 1,50.

  Zuivelproducten eventueel te bestellen via Whatsapp 0641304733 (Brechtsje Feenstra) of via de website melk4you.com .

 Nog niet bekend met het Plattelânswinkeltsje? Het is het genoegen van een frisse wandeling naar het eind van de Eastwei zeker waard!!

Gelske Goedemoed in het zonnetje gezet …

(overgenomen artikel Gravinnepoel in topentwelonline.nl)

Morgen (1 mei) mogen wij, na overleg met de gemeente, de deuren openen! Dit jaar helaas weer geen grote opening, maar dit jaar wel een eervolle opening. Gelske Goedemoed opent en sluit al 31 jaar elke dag de poort van De Gravinnepoel. Tevens zwemt zij van 1 mei tot 1 oktober elke dag haar baantjes in de poel.

Als bestuur beseffen wij heel goed hoe waardevol het is dat een fantastische vrijwilligster als Gelske, elke seizoen weer de toegangspoort beheert. Daarom vonden wij het tijd om haar op een speciale manier in het zonnetje te zetten en te bedanken voor haar jarenlange inzet.

Vanaf vandaag heeft, de vorig jaar geplaatste, toegangspoort van de Gravinnepoel de eervolle vermelding:

Toegangspoort “Vol Goedemoed”

Wij gaan vol goede moed dit seizoen beginnen en hopen dat iedereen dit jaar weer veel kan genieten van De Gravinnepoel. Wel vragen wij iedereen 1,5 meter afstand te houden en de verantwoordelijkheid te nemen bij drukte.

Laat de baggeraar maar schuiven …

Het voorjaar komt er aan.
Zoals gebruikelijk wordt elk jaar in maart het onderhoud aan onze 4 grachten uitgevoerd. Ook deze keer wordt het slib vanuit de T-stukken naar de rechte einden geschoven om vervolgens met behulp van een baggerpomp en slangen naar het begin van de grachten nabij de Oosterbrugsloot te worden “geblazen”.
Het resultaat is dat de bodem weer geëgaliseerd en overal op de vereiste diepte is.
Het dieper baggeren van de grachten heeft niet zoveel zin aangezien de Oosterbrugsloot een vergelijkbare diepte heeft.

beginmeting
Het bestuur heeft vrijdagmiddag jl. een “beginmeting” in de grachten uitgevoerd en vastgesteld dat deze met uitzondering van enige kritische plekken in de T-stukken nog prima op diepte zijn (vanaf 3,5 meter uit de wal).
Onze vaste aannemer, de gebroeders Rinkema uit Woudsend zal vanaf komende woensdag starten met het opschonen van de Grachten, te beginnen bij de Prinsengracht (bij de Bybaen).
Afhankelijk wat de mannen aan slib tegenkomen zal het baggerwerk 3 tot 5 dagen in beslag nemen.

Zoals aangegeven zal de nadruk bij het baggeren op de T-stukken komen te liggen.
Heeft u daar nog een (bredere) boot aan de steiger liggen, dan is het raadzaam deze tijdens het schuiven te verleggen naar een andere gracht. Er is vast wel een plaatsje voor een paar uur te vinden. Om boze gezichten te voorkomen doe dat dan even in overleg 😉
Na afloop van de werkzaamheden zal het bestuur de T-stukken opnieuw meten zodat het resultaat duidelijk is.


Snel verkeer eist zijn tol …

Ondanks de inspanningen van de Werkgroep “30” wordt nog steeds (te) hard gereden op de Eastwei.
Dat is niet alleen een gevaar voor kinderen en honden uit ons plan maar ook voor andere dieren.
Zeker wanneer de lentekriebels onder de eenden toeslaat hebben deze de neiging zich langs en op de weg te begeven. Zo ook op de Eastwei deze week.
Woerden krijgen macho – gedrag en denken auto’s te kunnen tegenhouden.
Op de bijgevoegde foto is duidelijk dat snel rijdende auto’s in dit soort situaties meedogenloos kunnen zijn.

Wellicht zet deze foto chauffeurs aan het denken en rijden ze in het vervolg wat langzamer zodat er nog tijd is om af te remmen of bij te sturen …

jammer …
Het is overigens jammer dat de betreffende chauffeur zelf niet zijn tweepunter heeft opgeruimd maar heeft laten liggen voor goedwillende buurtbewoners …

Bootliften in de Grachten niet toegestaan …

(Volgend bericht overgenomen uit bestuursstuk d.d. 6 maart 2021)

Tot dusverre is er binnen de vereniging nog niets geregeld over de plaatsing van bootliften. Dit betekent dat zolang de ALV daarover niet anders heeft besloten deze niet zijn toegestaan. In twee gevallen is in de afgelopen jaren de plaatsing van palen met een hefconstructie tussen de steiger en de wal door de vereniging stilzwijgend gedoogd.

Statuten en huishoudelijk reglement
Overeenkomstig artikel 2 lid d van de statuten verleent de Vereniging uitsluitend aan leden het recht om in gedeeltes van het aan de vereniging toebehorende water, grenzend aan het aan ieder lid in eigendom behorende perceel, steigers aan te leggen respectievelijk te houden en voor recreatie bestemde vaartuigen af te meren, echter uitsluitend overeenkomstig de geldende bouwregels van de vereniging. Het is bewoners niet toegestaan in het aan de vereniging toebehorende water andere objecten aan te brengen, te doen aanbrengen of af te meren.

Bestemmingsplan en welstand
Een bootlift wordt aangemerkt als bouwwerk, conform de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en daarom is voor de aanleg daarvan een omgevingsvergunning nodig.
De gemeente heeft bepaald dat plaatsing aan de buitenzijde van de steiger (buiten de “3,5 meter – zone”) strijdig is met het bestemmingsplan en welstand (veiligheid en uiterlijk aanzien), getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria. En ongeacht wat de vereniging de Grachten daar van vindt.

Conclusie
Omdat het plaatsen van objecten in het water van de vereniging niet is toegestaan, heeft het bestuur onderzocht of voor het plaatsen van bootliften een omgevingsvergunning nodig is. En wat de voorwaarden zouden zijn voor het verstekken van een vergunning. Immers als de gemeente het zou toestaan, dan had het bestuur een voorstel aan de leden gedaan over het al dan niet plaatsen van bootliften en de locatie ervan.
Nu blijkt dat een bootlift geplaatst aan de buitenzijde van de steiger niet is toegestaan en er nog geen behoefte bestaat aan een bootlift op een alternatieve locatie (binnen de “3,5 meter -zone”), wordt op dit moment geen verder onderzoek gedaan.

Baenen sneeuwvrij na vrijwilligersklus

In de regel zorgt de gemeente SWF voor het sneeuwvrij maken van de Eastwei tot aan de Bybaen. Schijnbaar is de toelevering aan de agrarische bedrijven minder belangrijk . . . (?).
Ook de Baenen worden door de gemeente niet meegenomen bij het strooien van zout. Afgelopen maandagmorgen heeft Eastwei-bewoner Henk Sybesma zijn stoute schoenen aangetrokken en zijn zwager Lolle Nauta gevraagd of hij niet even zijn tractor met laadklep kon gebruiken voor het wegschuiven van de overtollige sneeuw op de baenen.
In een uurtje was de klus gefikst en toonden een groot aantal bewoners op de Grachten-app hun waardering.

Een fantastisch initiatief dat aantoont dat in deze wijk het “noaberschap” nog steeds bestaat . . .
Onze dank gaat uit naar Henk Sybesma en Lolle Nauta

Hondentoilet in aantocht

De gemeente SWF heeft deze week naar de familie Berghuys, woonachtig aan de Binnenbaen, aangegeven dat er dit jaar een hondentoilet in de Grachten zal worden geplaatst.

De nieuwe serie bakken zijn reeds besteld bij de leverancier en het wachten is nu op de levering.
Dit is het positieve resultaat na vele jaren smeken en bedelen bij de gemeente.

Het lijkt er op dat het nu menens wordt …

1 2 3 7