Bestuursleden en commissies

Het bestuur is na de voorjaarsvergadering 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter: E.T. (Eddie) Meijer, 06-53290826
Vicevoorzitter/secretaris: M. (Margriet) van Weerdenburg – Meintema, 06-24958912
Penningmeester: D.Th. (Dooitzen) Lodewijk, 06-51015412
Bestuurslid: C. (Caroline) Wymenga-Koopman, 06-15455283
Bestuurslid: D. (Duco) Kriele, 06-21832197
Bestuurslid: J.J. (Jan) Deelstra, 06-57392077

De bestuursleden kunnen per email bereikt worden via bestuur@degrachten.frl

Commissies:
A7-geluidhinder: G.H.M. (Gerard) van Velzen, 06-14288349 (gerardhm.van.velzen@gmail.com)
Energieclub: H.M. (Martin) Melis, 06-15021468 (energieclub@degrachten.frl)
Gaswinning: R.J. (Reindert) de Boer, 06-53935360 (matelieff@live.com)