Alle huiseigenaren zijn lid van de Coöperatieve Vereniging de Grachten U.A.
De vereniging is eigenaar en beheerder van de sloten binnen het plan. De leden kunnen hun boten vrij afmeren aan de steiger achter hun huis.
Bij noodzakelijke vervanging van steiger of walbeschoeiing zijn de bewoners verplicht dit te melden bij de Vereniging.

Hieronder vindt u algemene informatie over de doelstelling, activiteiten en taken van de vereniging aan.
Onder het item Statuten en Huishoudelijk Reglement treft u de formele verenigingsdocumenten aan en kunt u deze downloaden.

Bestuursleden en commissies

Het bestuur is na de voorjaarsvergadering 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter: E.T. (Eddy) Meijer, 06-53290826
Vicevoorzitter/secretaris: M. (Margriet) van Weerdenburg – Meintema, 06-24958912
Penningmeester: H.A. (André) Kamstra, 06-38936313
Bestuurslid: C. (Caroline) Wymenga-Koopman, 06-15455283
Bestuurslid bouwzaken: D. (Duco) Kriele, 06-21832197

De bestuursleden kunnen per email bereikt worden via bestuur@degrachten.frl

Commissies:
A7-geluidhinder: Duco Kriele, 06-21832197
Energieclub: Martin Melis, 06-15021468
Gaswinning: Eddy Meijer, 06-53290826 / Duco Kriele, 06-21832197