De ontwikkeling van de huizen

Door de gehanteerde bouwvorm lenen de huizen in het Grachtenplan zich optimaal om deze te verbouwen en af te stemmen op de veranderende woonbehoeftes en wensen. Dit heeft dan ook tot gevolg gehad dat 30 jaar na de realisatie van het plan nog maar weinig huizen overeenstemmen met de oorspronkelijke opzet. Lees meer

Bouwregels

Eén van de doelstellingen van de Vereniging de Grachten betreft het op peil houden en bevorderen van de waarde en het aanzien van de huizen in het Grachtenplan. Om hieraan invulling te geven, hebben de bewoners in 2005 met elkaar afgesproken dat er regels gesteld moesten worden ten aanzien van verbouwingen en het aanbrengen van voorzieningen aan en nabij de huizen. In 2015 zijn deze regels vernieuwd en opnieuw met elkaar afgesproken.
Dit betekent dat verbouwplannen altijd volgens de Bouwregels en in overleg met de vereniging en belanghebbenden (buren) moeten plaatsvinden.

Essenties

Ten aanzien van de naleving van de Bouwregels gelden de volgende essenties:

  • Alle ingrepen aan huis of tuin die de Bouwregels raken moeten vooraf worden gecommuniceerd met de buurt en het Bestuur. Dit voorkomt misverstanden en irritaties.
  • Vernieuwing van steigers of beschoeiing raakt letterlijk het eigendom van de Vereniging de Grachten. Dergelijke ingrepen moeten altijd vooraf worden gemeld bij het Bestuur. Plaatsen van bootliften is vanwege het uitzicht van anderen niet toegestaan.
  • Binnen een vereniging handelt het Bestuur namens de leden. Om te voorkomen dat Bestuursleden persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor minder populaire besluiten, zullen “hangende” conflicten worden doorverwezen naar de Algemene Leden Vergadering.
  • Naast het Bestuur hebben alle individuele bewoners de verantwoordelijkheid om misstanden te signaleren en deze zo mogelijk direct bij de overtreder dan wel via het Bestuur aan te kaarten.
  • Door de leeftijd van het plan ontwikkelt zich steeds meer hoge begroeiing binnen het plan. Het is belangrijk de filosofie achter het plan (voor alle percelen vrij uitzicht) te bewaken.
  • Het Bestuur zal zich inzetten om in het verleden gegroeide afwijkingen op termijn weg te nemen. In het uiterste geval bij verkoop van de huizen. Hiertoe zullen afspraken worden gemaakt met de desbetreffende eigenaren.

Via de onderstaande link kunt u de complete inhoud van de Bouwregels 2018 raadplegen:

Bouwregels_2018_november