De ontwikkeling van de huizen

Door de gehanteerde bouwvorm lenen de huizen in het Grachtenplan zich optimaal om deze te verbouwen en af te stemmen op de veranderende woonbehoeftes en wensen. Dit heeft dan ook tot gevolg gehad dat 30 jaar na de realisatie van het plan nog maar weinig huizen overeenstemmen met de oorspronkelijke opzet. Lees verder

Bouwregels

Eén van de doelstellingen van de Vereniging de Grachten betreft het op peil houden en bevorderen van de waarde en het aanzien van de huizen in het Grachtenplan. Om hieraan invulling te geven, hebben de bewoners in 2005 met elkaar afgesproken dat er regels gesteld moesten worden ten aanzien van verbouwingen en het aanbrengen van voorzieningen aan en nabij de huizen. Lees verder