Baggeren 2019

Eind maart 2019 worden de grachten in het Grachtenplan weer op diepte gebracht.
Met name de eindstukken zijn permanent onderhevig aan dichtslibbing als gevolg van de zuiging van vrachtschepen op het Prinses Margrietkanaal.

Elk voorjaar wordt de bodem van de grachten geëgaliseerd waardoor de grachten op voldoende diepte blijven voor de boten van de eigenaren van de 79 woningen.

Het bestuur verzoekt de bewoners de nog aanwezige boten tijdig te verleggen zodat ook langs hun steiger de bagger kan worden verwijderd.

De baggerwerkzaamheden starten op dinsdag 26 maart a.s.

Bij vragen contact opnemen met Duco Kriele.