Links over energie

De volgende links zijn aangeleverd door Grachtenbewoners:

Milieudefensie
Milieudefensie heeft een handig informatieblad geschreven over wonen zonder gas.
Van gas los gaan wordt steeds haalbaarder, alleen verschilt van huis tot huis. Heeft u een koophuis? Ons advies is om energieadviseur langs te laten komen en die een advies op maat te laten maken.
Er zijn diverse financieringsmogelijkheden om de aanpassingen betaalbaar te houden.
Of kijk eens op de website van www.thuisbaas.nl en www.hierverwarmt.nl voor een aantal voorbeelden van mensen die u al voorgingen.

Financiering Energieprojecten
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Fryslân.
Het FSFE verstrekt risicodragende financiering in de vorm van leningen, garanties en/of aandelenkapitaal (in combinatie met private investeerders) met een maximum van € 15 miljoen per project.
Het FSFE verstrekt geen subsidies maar uitsluitend marktconforme financieringen.

Het beheer van het fonds is door de provincie uitbesteed aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). SVn is vervolgens een samenwerking aangegaan met e3 en het Nationaal Groenfonds. Het dagelijkse investeringsmanagement zal uitgevoerd worden door een kernteam van ervaren investment managers vanuit Leeuwarden.  Klik hier voor meer informatie over het team.

publieke energiefondsen

FSFE BV is een 100% dochter van de Provincie Fryslân, maar heeft een eigen directie en functioneert derhalve volledig zelfstandig. Investeringsbeslissingen worden genomen door het kernteam na advisering door de investeringscommissie. Grote zonprojecten
Ondernemers die een PV installatie willen aanleggen met een vermogen groter dan 1 MWp (Investering > 700.000 EUR) en een SDE beschikking hebben kunnen voor een groot deel van de financiering terecht bij een bank. Zij financieren, tegen scherpe tarieven, 80 tot 90% van de totale investering. Het FSFE kan de resterende financiering achtergesteld aan de bank financieren. Daarmee is zij een ervaren partner van de ondernemer en kan in die rol de ondernemer ook helpen met de onderhandelingen met de bank en de leveranciers.
Middelgrote- en kleine zonprojecten
Het is zeker niet zo dat FSFE zich alleen richt op grote zonneparken en -weides. Wij hebben de volgende projecten/producten ontwikkeld voor zon op daken:

– Solease (financiering vanaf 1.500 EUR)
Met de financiering in Solease maakt het FSFE het voor particulieren met een eigen woning mogelijk om van duurzaam opgewekte stroom te genieten, zonder te hoeven investeren: zie www.solease.nl.

– Wocozon (financiering vanaf 1.500 EUR)
Het FSFE verstrekt het risicodragende deel van de financiering van WocoZon Friesland. De overige financiering komt van BNG. In samenwerking met WoonFriesland zijn al bijna 5.000 systemen geplaatst: zie www.wocozon.nl.


– Biolease, (financiering vanaf 100.000 EUR)
Biolease is een initiatief ondersteund door de NOM, DMT en het FSFE. Het bedrijf richt zich in 1e instantie op de produktie van groengas. Vanwege de grote vraag onder boeren is hier recentelijk een leasefaciliteit voor Zon op boerendaken aan toegevoegd: zie www.bioleasenederland.nl.

– FSFE Zon op daken leningsfaciliteit (financiering vanaf 25.000 EUR)
Voor MKB en vastgoedondernemers die zelf 1/3 van de investering beschikbaar hebben: zie www.fsfe.frl/zon-op-dak-lening.

– FSFE Postcoderoos faciliteit (financiering vanaf 25.000 EUR)
Een standaard faciliteit voor postcoderozen voor energiecoöperaties. Benieuwd welke coöperaties gebruik hebben gemaakt van deze faciliteit? Klik dan hier!

Heeft u een bestaand Zon project en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen stuur dan een email met uw vraag naar contact@fsfe.frl. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat een reactie achter