Isolerende beglazing

Wat?

 • het vervangen van enkel en gewoon dubbel glas door isolerend glas met hoog rendement (2 of 3-laags).
 • Toelichting:
  In het kader van de verduurzaming zal het huis uiteindelijk voorzien moeten zijn van isolerende beglazing:   HR++of HR+++  (triple-glas). Een belangrijk verschil tussen gewoon dubbel glas en HR(++) glas is dat bij gewoon dubbel glas de spouw gevuld is met lucht.
  Bij HR(++) en triple glas is de spouw in het glas gevuld met edel­gassen zoals argon. Deze edelgassen isoleren beter dan droge lucht.
  Verder zit bij alle HR glassoorten aan de binnenzijde een soort van coating die de warmte weerkaatst, waardoor de isolerende werking groter is.

Waar?

 • In voor- en achtergevels. Eventueel gefaseerd uitgevoerd, te beginnen van onder (maximaal comfort) naar de bovenverdieping.

Historie/situatie

 • In de jaren 70 zijn de huizen uitgevoerd met enkelglas en sommige huizen (gedeeltelijk) met dubbelglas (benedenverdieping).
 • Vele huizen (m.n. permanent bewoond) zijn in latere jaren geheel of gedeeltelijk voorzien van (gewoon) dubbel glas.

Materiaaloplossing

 • voor geïsoleerde woningen is tenminste HR++ momenteel de norm.
 • om koudebruggen te voorkomen moeten de eventueel op te nemen lucht-/ventilatieroosters geïsoleerd zijn uitgevoerd.
 • Wellicht zijn er andere ventilatiemogelijkheden (tochtstand van het raam).

Kosten 

 • € 130 – € 170 / m2 inclusief montage.

Aanleg

 • professionele glaszettersbedrijf
 • genoemde bedrijven:
  – Vriesia Sneek
  – de Wolk, Bolsward
  – Jansma, Burdaard

Overwegingen

 • de kozijnen moeten in goede conditie zijn en voldoende afmetingen hebben om het dikkere en zwaardere glas te dragen.
 • het is daarom een overweging om de vervanging van het glas te combineren met de vervanging van de kozijnen.
 • de vervanging van dubbele beglazing door HR++ glas heeft alleen zin indien ook de gevel voldoende isolerend vermogen heeft. De oorspronkelijke constructie voldoet hier niet aan.

Ervaringen in de Grachten

 • ( graag reacties hieronder aangeven )

Laat een reactie achter