Commissie 1974-2024 aan de slag …

Begin dit jaar is binnen de Vereniging de Grachten een feestcommissie samengesteld ten behoeve van de voorbereiding en de organisatie van het jubileum dat samenhangt met het vijftigjarig bestaan van de Grachten.
De commissie heeft zich zelf gedoopt tot “Commissie 1974-2024” en bestaat uit de dames (v.l.n.r.)

Marianne Lodewijk, Marga van Rij, Nellie de Vries, Linda Koenst en Caroline Wymenga.

De commissieleden zijn al geruime tijd druk bezig om er een speciaal jaar van te maken.
Inmiddels heeft de commissie drie data vastgesteld waarop jubileumactiviteiten gepland staan:

Save the date:

  • Zaterdag 13 april 2024: ALV en officiële start jubileumjaar
  • Zaterdag 29 juni 2024: Festiviteiten (dit houden we nog even als verrassing)
  • Zaterdag 9 november 2024: ALV en feestelijke afsluiting jubileumjaar


N.B.:
Bij vragen, opmerkingen of suggesties: klik op de foto ….