Bewonerssite

Dit onderdeel van de Grachten-website bevat informatie, toegespitst op en bestemd voor de bewoners van het Grachtenplan.

Mededelingen

  Baggeren 2019:
  eind maart 2019
•  Voorjaarsvergadering 2019:
   zaterdag 13 april 2019 om 16:00 uur
•  Golftoernooi 2019:
   maandag 17 juni 2019
•  Oud papier
   nu om de 4 weken, afvalophaalrooster

Ledeninformatie/downloads

•  Actuele documenten
   Bouwregels, Statuten en Huish.Reglement
•  Archief
   naar verslagen e.d. (login)

Projecten

Energietransitie
   Over isolatie en verduurzamen
Geluidshinder A7
   Stand van zaken Geluidsclub A7
Gaswinning Oppenhuizen
   Nieuwsbrief 2018
•  Leefomgeving
   buurtbank e.d.

Aangeboden in de Grachten

…..