Themasessie Waterontharders

 • datum: zaterdag 16 maart 2019
 • plaats: fam. de Boer, Eastwei 32
 • aanwezigen: Marten van der Veen, Klaas Oosterheert, Marianne Bröcker, Joop de Vreeze, Jan den Otter, Erik Kroon, Marieke Verf, Anne Visser, Gelske Goedemoed, Jantje Struif Bontkes, Reindert de Boer

Doelen:

 • Informatieverstrekking over de aanschaf en aanleg van waterontharders.
 • Is een gezamenlijke aanpak mogelijk, c.q. wenselijk?

Vooraf:

 • De verstrekte informatie is ontleend aan de website https://kosten-waterontharder.nl/
 • Anne Visser is aanwezig als ervaringsdeskundige, hij beschikt sinds anderhalf jaar over een waterontharder. Hij toont zich enthousiast t.a.v. de voordelen van het apparaat. Hij benadrukt dat het extra comfort oplevert. Hij heeft toentertijd gekozen voor de leverancier Amysoft uit Leek. Deze organisatie komt vooraf de situatie thuis beoordelen en doen vrijblijvend een all-in offerte (incl. aanleg).
 • Inmiddels heeft Reindert de Boer ook een waterontharder aangeschaft via zijn installateur (ATAG). Qua werking zijn de twee waterontharders vergelijkbaar.

Samenvatting:

 • Het water in Uitwellingerga heeft een minimale waterhardheid van plus minus 6,30 Duitse graden. Dit betekent dat het water tamelijk hard is. dH (Deutsche Härte) is een schaal waarbij elke graad zorgt voor 17,8 gram kalkdeeltjes per 1000 liter drinkwater. 6,30 dH x 17,8 gram x 180m3 = 20,19 kilogram kalkdeeltjes per jaar.
 • De meest ongunstige waterhardheid in Uitwellingerga is 8,00 Duitse graden. Dit is behoorlijk hard water.
 • Er bestaan 3 soorten waterontharders: ontharders op basis van ionenuitwisseling, ontharders op basis van omgekeerde osmose en ontharders op basis van elektromagnetisme. De laatste 2 soorten hebben een specifiek toepassingsgebied welke minder interessant zijn voor onze situatie. Deze komen in het vervolg niet meer aan de orde.
 • De waterontharder wordt via een lus verbonden met de hoofdleiding die het huis binnenkomt (direct achter de watermeter). Alle water gaat via de lus/waterontharder naar de tappunten in het huis. Slechts indien u een grote hoeveelheid water nodig heeft die niet onthard behoeft te zijn, kan de waterontharder worden omzeild (handmatig afsluiter omzetten).
 • De waterontharder kan in principe overal in het huis worden geplaatst; echter hoe dichter bij de watermeter hoe minder lang de noodzakelijke leidingen behoeven te zijn.
 • In de waterontharder wordt het water door een harsfilter (cilinder met harsbolletjes) geleid. In dit filter worden de kalkionen (Ca en Mg) aan het water onttrokken en met de harsbolletjes verbonden. Afhankelijk van het type apparaat kan men de resterende hardheid instellen: 0, 1 of 2.
 • Met het oog op de gezondheid is een beperkte hoeveelheid kalk in het water aanbevelenswaardig.
 • Na verloop van tijd is het filter verzadigd met kalk en moet het filter worden geregenereerd. Dit gebeurt met regenereerzout dat in het apparaat opgeslagen is. De kalkrestanten worden bij het regenereren afgevoerd op het riool (dus een rioolaansluiting is nodig). Na het regenereren is het filter ontdaan van de kalk en kan – afhankelijk van het verbruik – ca. 14 dagen mee.
 • Het regenereerproces kan elektronisch of mechanisch (op waterdruk) worden aangestuurd. Bij elektronische aansturing wordt voor het opstarten van de regeneratie rekening gehouden met de hoeveelheid gebruikt water en de verlopen tijdsperiode (volledig geprogrammeerd). Bij een mechanische aansturing wordt uitsluitend gekeken na de duur van de tijdsperiode of de verbruikte hoeveelheid water. In vakantietijd wanneer relatief weinig water wordt verbruikt is dit minder onwenselijk.
 • De aanschafkosten van een geschikte waterontharder bedragen:
  • met mechanische aansturing voor gezinssamenstelling tot 5 personen: vanaf ca. €. 750,-
  • met elektronische aansturing voor gezinssamenstelling tot 5 personen: vanaf ca. €. 950,-
 • Deze moeten worden vermeerderd met de kosten voor de aanleg. Wanneer de waterontharder dichtbij de watermeter kan worden geplaatst (b.v. in de oorspronkelijke bijkeuken of in de gang) dan kunnen de kosten beperkt blijven tot ca. €. 300,-.
 • In vele gevallen zal de voorkeur uitgaan naar plaatsing in de garage. Indien deze aan de linkerkant van het huis is gesitueerd zullen de aan- en afvoerleidingen onder de vloer door moeten worden gelegd. Dit is een meer ingrijpende actie die al snel €. 500,- zal kosten.
 • Per geval zal een specifieke offerte nodig zijn. Het wordt aantrekkelijker indien e.e.a. gecombineerd kan worden met een andere ingreep, b.v. de verplaatsing van de verwarmingsketel naar de garage (dit is gebeurd bij de fam. de Boer). In dat geval kunnen de kosten voor de aanleg beperkt blijven.
 • De waterontharder vraagt nauwelijks onderhoud (1x/2 jr). Hiervoor kan desgewenst met de leverancier of installateur een onderhoudscontract worden afgesloten.
 • Verbruik regenereerzout: 25 kg/jaar.

Voordelen:

 • geen aanslag meer in badkamer en toilet, reeds aanwezige kalk verdwijnt in de loop der tijd
 • verbruik wasmiddelen kan beperkt worden (tot wel 50%)
 • levensduur apparaten worden verlengd (minder kalkaanslag)
 • aangenamer voor de huid, zachtere huid en geen huidkloven meer
 • zie ook website