85% van de Top- & Twelsters hebben last van de geluidshinder A7

In oktober jl. is onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga een enquête gehouden met betrekking tot het verkeerslawaai afkomstig van de A7.
De enquête is gehouden door de Feriening Doarpsbelang en de Vereniging de Grachten.

De belangrijkste resultaten van de enquête zijn:

  • van de 684 huishoudens heeft 64 % meegewerkt aan de enquête  (waarvan 61% via internet en 39% door inlevering van het enquêteformulier). Hiermee zijn de resultaten representatief voor de bevolking van de tweelingdorpen.
  • 84% van de respondenten heeft last van het verkeerslawaai op de A7:

  • Van de mensen die last hebben van de geluidshinder, geeft 82% aan de geluidsoverlast van hinderlijk tot zeer storend te ervaren, 14% vindt het geluid wel aanwezig, maar niet storend en 4% heeft geen kwalificatie ingevuld.

  • Van de mensen die geen last van de geluidshinder hebben (16%)  zegt 51%  solidair te zijn met de geluidsgevoelige respondenten en ondersteunen het initiatief om de geluidhinder aan de orde te stellen.
  • De steun voor het protest-initiatief is zeer breed gedragen:

Het resultaat van de enquête geeft voldoende aanleiding (totaal steunt 91 % het initiatief) om de geluidhinder van het wegverkeer op de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga op de (politieke) agenda te zetten.
De initiatiefnemers zullen daarom op korte termijn contact zoeken met de plaatselijke politiek en andere betrokken instanties om gezamenlijk na te denken welke maatregelen nodig en realiseerbaar zijn om de geluidhinder van het wegverkeer op de A7 terug te dringen en het leefklimaat te verbeteren.

Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête!