Van de werkgroep Geluidshinder A7

Binnen de Grachten is een werk-/aandachtsgroep die zich bezig houdt met de geluidsproductie van de A7. Door toename van de verkeersintensiteit en de snelheid is de geluidshinder van de A7 sinds 2013 aanmerkelijk toegenomen.
De groep onderzoekt de haalbaarheid om de overheid te beïnvloeden tot het nemen van passende geluidreducerende maatregelen.

Na inloggen wordt hieronder het actuele statusdocument getoond.