Gaswinning

Download hier de nog steeds actuele Nieuwsbrief over de gaswinning d.d. mei 2018:  Nieuwsbrief_Gaswinning_Uitwellingerga

Vanaf de realisatie van het Grachtenplan in de jaren zeventig ligt aan de Eastwei een gaswinningsterrein.

In die tijd werd door de NAM in Friesland uitgebreid gezocht naar nieuwe aardgasvoorraden, zo ook in Uitwellingerga.
Aanvankelijk leek de hoeveelheid gas onder de put onvoldoende om een rendabele winning ervan mogelijk te maken. Dit betekende dat het “asfaltpleintje” in de tientallen jaren er na verlaten bij lag.

In deze periode zijn echter wel nieuwe en goedkopere gaswinningstechnieken beschikbaar gekomen waardoor de exploitatie, afhankelijk van de actuele gasprijs, weer interessant lijkt te worden.

De Gasconcessie is door de NAM een aantal jaren geleden verkocht aan het Canadese bedrijf Vermilion.
Dit bedrijf heeft, ondanks het verzet van de plaatselijke bevolking w.o. de Vereniging de Grachten, tot aan de Raad van State, vergunning gekregen om de put te gaan exploiteren.

Anno november 2020 is het nog onduidelijk of de gasexploitatie ook feitelijk zal starten. Zowel de aardgasprijs als de maatschappelijke discussie over aardgaswinning dragen niet bij aan een snelle exploitatie.

Binnen de Vereniging de Grachten is een Gascommissie gevormd die de ontwikkelingen rond de gaswinning in de gaten houdt en zo nodig in actie komt. Ook verzorgt zij de contacten met Vermilion en andere belangengroeperingen zoals Dorpsbelang en collega-buurtverenigingen.

In 2016 werd in samenwerking met diverse belangenverenigingen en politieke partijen een protestmanifestatie gehouden met de start bij `t Harspit…