Enquête: geluidshinder A7 een serieuze zaak voor Top en Twel …

Werkgroep geluidshinder A7
Sinds begin 2018 is de werkgroep geluidshinder A7 actief binnen de Grachten.
Deze is ingesteld naar aanleiding van een discussie in de Algemene Ledenvergadering.
Tien jaar geleden maakte een bewoner van de Grachten tijdens een ledenvergadering een opmerking over de geluidshinder van de A7. Hij kreeg toen weinig bijval, de vergadering begreep niet goed waarover hij het had. Zijn rondvraag werd afgedaan met “inderdaad, bij zuidwesten wind hoor je vaag wel wat verkeer, maar het is zeker niet iets waarover je je druk hoefde te maken …  “.
Nu 10 jaar verder werd het onderwerp opnieuw in de rondvraag aangesneden. Nu bleek iedereen er wél een mening over te hebben en bijna iedereen weet de oorzaak te noemen waarom we er nu wel hinder van ondervinden:

  • verkeerstoename door economie en verkeersplein Joure,
  • verouderd asfalt,
  • gekapte bosschage langs provinciale weg,
  • meer natte wegen,

En waarom hebben de mensen in het dorp er ogenschijnlijk minder last van?
Onduidelijkheden en vragen waarop vooralsnog geen eensluidend antwoord is.

Desgevraagd bleek 30% van de Grachtenbewoners de toename van de geluidshinder een serieus probleem te vinden.
In 10 jaar tijd zijn de meningen en de geluidsoverlast aardig gewijzigd …

enquête geluidshinder A7
Als eerste activiteit van de werkgroep is in oktober jl. een enquête gehouden onder de bevolking van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Deze is in nauwe samenwerking met Dorpsbelang opgezet en uitgevoerd.

Lees hier de resultaten van de enquête …