De ontwikkeling van de huizen

Door de gehanteerde bouwvorm lenen de huizen in het Grachtenplan zich optimaal om deze te verbouwen en af te stemmen op de veranderende woonbehoeftes en wensen. Dit heeft dan ook tot gevolg gehad dat 30 jaar na de realisatie van het plan nog maar weinig huizen overeenstemmen met de oorspronkelijke opzet.
De oorspronkelijke opzet van de huizen kenmerkt zich door een hoofdgebouw met hellend dak en daarnaast een naar voren of achteren stekende garage met plat dak.

Hierna volgen een aantal voorbeelden over hoe de huizen in de loop der tijd zich ontwikkeld hebben:

Huizen van het kleine type met een oorspronkelijke opzet

 

Het grote huistype
Kleine woning met toegevoegde dakkapel ter plaatse van de badkamer

 

De naastgelegen garage heeft een nieuwe gebruiksfunctie gekregen.

 

Klein huistype met uitbreiding op begane grond.
Een aantal huizen zijn met 3 tot 6 meter verlengd
Ook de tuinen krijgen steeds meer aandacht en bepalen mede de uitstraling van het huis