Kadastrale gegevens

Omdat woonplan De Grachten ook gezamenlijke ruimtes (de grachten en wegen) kent zijn eigenaren automatisch lid van onze een Vereniging van Eigenaren.

Uiteraard speelt het kadaster hier een rol bij. Het eigen perceel is namelijk persoonlijk eigendom, maar woonplan De Grachten kent ook gemeenschappelijk eigendom.