Bestuursleden en commissies

Het bestuur is eind 2019 als volgt samengesteld:

Voorzitter: A.J.A. (Lex) Lobstein, 06-52056730
Secretaris: J.J. (Jan) Deelstra, 06-57392077
Penningmeester: D.Th. (Dooitzen) Lodewijk, 06-24670128
Bestuurslid bouwzaken: M. (Margriet) van Weerdenburg – Meintema, 06-24958912

De bestuursleden kunnen per email bereikt worden via bestuur@degrachten.frl

Commissies:
A7-geluidhinder: G.H.M. (Gerard) van Velzen, 06-14288349 (gerardhm.van.velzen@gmail.com)
Energieclub: H.M. (Martin) Melis, 06-15021468 (energieclub@degrachten.frl)
Gaswinning: R.J. (Reindert) de Boer, 06-53935360 (matelieff@live.com)