Bestuursleden en commissies

Het bestuur is na de voorjaarsvergadering 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter: E.T. (Eddy) Meijer, 06-53290826
Vicevoorzitter/secretaris: M. (Margriet) van Weerdenburg – Meintema, 06-24958912
Penningmeester: H.A. (André) Kamstra, 06-38936313
Bestuurslid: C. (Caroline) Wymenga-Koopman, 06-15455283
Bestuurslid bouwzaken: D. (Duco) Kriele, 06-21832197

De bestuursleden kunnen per email bereikt worden via bestuur@degrachten.frl

Commissies:
A7-geluidhinder: Duco Kriele, 06-21832197
Energieclub: Martin Melis, 06-15021468
Gaswinning: Eddy Meijer, 06-53290826 / Duco Kriele, 06-21832197