Geluidsclub A7 benadert politiek

Vorig jaar hebben de Vereniging de Grachten en Doarpsbelang Top&Twel het initiatief genomen voor de bewonersenquête over de geluidhinder van de A7.
De enquête is verspreid onder alle adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Met een respons van bijna 65% was de enquête een succes. Van de respondenten ervoer 85% het geluid van de A7 als storend tot zeer storend. 91% ondersteunt het initiatief om de geluidshinder aanhangig te maken bij overheid en politiek.

De werkgroep A7 van Doarpsbelang/de Grachten heeft naar aanleiding van de enquêteresultaten eind vorig jaar de Nota Geluidhinder A7 opgesteld en verspreid onder de overheidsbetrokkenen en de politiek, w.o. : Gemeente SWF, wethouders, de politieke partijen, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en RIVM.
Tevens is steun gezocht bij de actiegroepen Grou en Bolsward die tegen een vergelijkbare geluidhinder-actie voeren.

Bijgaand treft u aan: