Groen licht voor de oprichting van de Energie Coöperatie in Top & Twel

Met volle tevredenheid kijkt de werkgroep Top & Twel Duurzaam terug op de informatieavond d.d. 30 januari jl. in It Harspit.
Onder grote belangstelling werd er groen licht gegeven voor een op te richten eigen Energie Coöperatie. Een prachtig resultaat voor Top & Twel Duurzaam. Nu er voldoende draagvlak is, wordt er vol enthousiasme doorgewerkt om de Energie Coöperatie voor de zomer van 2020 in onze Mienskip te realiseren. It giet oan!

Onder grote belangstelling gaf de werkgroep EC een presentatie van het plan voor deze Energie Coöperatie. Na een welkom en steunbetuiging van Wynold Feenstra van het Dorpsbelang, werd de avond ingeleid door Gerben Visser. Door ons en van ons, een initiatief om de mienskip te versterken en de duurzame initiatieven en voorzieningen in de dorpen te vergroten. Aan de hand van heldere presentatie en beelden gaf Jos Oosterkamp uitleg over het hoe en waarom en de te nemen stappen. De belangstellenden gaven letterlijk groen licht door bij de stellingen hun keuze te uiten: groen voor een ‘ja’ en rood voor een ‘nee’. Het werd een groene bijeenkomst, de groene kaartjes kleurden de zaal. Na de pauze gaf René Poppen een schets van de coöperatie in Poppenwier en gaf Jan Koster van Energie VanOns (het energiebedrijf van de lokale coöperaties) een helder beeld van dit regionale energiebedrijf. Alle stroom wordt in de noordelijke provincies gewonnen én vervolgens terug geleverd aan de leden. In de noordelijke provincies zijn vele coöperaties werkzaam, waarvan 53 in Friesland. In een antwoordformulier gaf het overgrote deel van de aanwezigen aan op de hoogte te willen blijven van de voortgang en informatie over het lidmaatschap te willen ontvangen. Zes personen hebben zich gemeld om actief deel te nemen aan de komende activiteiten: een bestuur samenstellen en de coöperatie oprichten.

Wat een prachtig resultaat, de Mienskips-energie stroomt nu al door onze dorpen! Het is de bedoeling om de coöperatie daadwerkelijk in de steigers te hebben voor de zomer 2020.

Wilt u zich nog aanmelden via een intekenlijst bij ons initiatief dan kunt u deze lijst invullen bij Slagerij de Jager, Bakker Tjalsma, de Superrr, It Harspit en Top Hairfashion.