Besluitvaardige najaarsvergadering met vernieuwd bestuur

Zaterdag 30 oktober jl. hield de Vereniging de Grachten haar traditionele najaarsvergadering.
Na 2 jaar was het weer eens een “normale” vergadering in It Harspit. De opkomst was groot: inclusief de verstrekte volmachten waren 63 huizen vertegenwoordigd.

STATUTEN
Voor de geplande statutenwijziging was een dergelijke opkomst ook een must.
Dit betekende dat de al jaren geplande vernieuwing van de statuten nu eindelijk een feit was.

BESTUURSSAMENSTELLING (zie foto)
Daarnaast heeft het bestuur afgelopen halfjaar nieuw bloed gekregen in de vorm van 3 nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat nu weer uit 5 leden, van links naar rechts André Kamstra (penningmeester), Duco Kriele, Caroline Wymenga, Eddie Meyer (voorzitter) en Margriet van Weerdenburg (secretaris).

BOUWREGELS/BOOTLIFTEN
Ook werd uitvoerig stilgestaan bij de Bouwregels die al jaren binnen de Grachten worden gehanteerd.
Een solide meerderheid toonde zich geen voorstander van de bouw van bootliften. Deze zullen derhalve niet worden toegestaan. Een bepaling met deze strekking zal worden opgenomen in de Bouwregels.

SNERT
De najaarsvergadering werd bij het invallen van de avond afgesloten met een gezamenlijke snertmaaltijd.