Burendag op de Bûtebaen: quiz, live muziek en smikkelen&smullen …

Op zaterdag 22 september jl. werd de Grachten-Burendag 2018 gehouden. Dit jaar vond de happening plaats op de Bûtebaen. Met het oog op mogelijke regen was bij de familie Slump op de oprit een party-tent geplaatst. Deze was net groot genoeg om de bijna 50 deelnemers onderdak te verschaffen. Gelukkig bleef het nagenoeg droog  waardoor de mensen die behoefte hadden aan wat frisse lucht of een rokertje wilden opsteken ongedwongen in en uit lopen.

Trio “Kinwolwerris”

Gedurende de middag verzorgde het Trio “Kinwolwerris” met Bûtebaenster Renie van der Molen aan de accordeon, de muzikale omlijsting.

Smikkelen en smullen

Aan de deelnemers was gevraagd hapjes en gerechten mee te nemen. Aan dat verzoek was ruimschoots gehoor gegeven waardoor volop gegeten kon worden en niemand met een hongerig gevoel naar huis hoefde te gaan.

Anneke Groen en Jan Slump leiden de quiz

Het hoogtepunt van de festiviteiten was een quiz met vragen over diverse onderwerpen die door een tiental gevormde groepjes beantwoord moesten worden.

Al met al een geslaagde en uiterst gezellige middag die perfect door de Bûtebaen & co was voorbereid.