Initiatief ‘Denktank’ verkeersgeluid A7

Naar aanleiding van de discussie tijdens de laatste Algemene Leden vergadering en gesprekken in de nazit, heeft het bestuur van de Grachten besloten te komen tot een verkenning met betrekking tot de geluidsoverlast van de A7.

Tien jaar geleden maakte een nieuwe bewoner van de Grachten tijdens een ledenvergadering een opmerking over de geluidsoverlast van de A7. Hij vond toen weinig bijval. De vergadering begreep niet goed waarover hij het had; zijn rondvraag werd afgedaan met “inderdaad, bij zuidwesten wind hoorde je vaag wel wat verkeer, maar het was zeker niet iets waarover je je druk hoefde te maken …  “.

Nu 10 jaar verder werd het onderwerp opnieuw in de rondvraag aangesneden. Nu bleek iedereen er wel een mening over te hebben en bijna iedereen weet wel een reden te vinden waardoor we er nu wel hinder van ondervinden: meer verkeer, ander asfalt, de bladeren zijn van de boom, meer natte wegen, gesnoeide bomen langs de provinciale weg …
En waarom hebben de mensen in het dorp er ogenschijnlijk minder last van?
Onduidelijkheden en vragen waarop we vooralsnog geen eensluidend antwoord hebben.

Desgevraagd bleek 30% van de aanwezigen de geluidsoverlast een serieus probleem te vinden.
In 10 jaar tijd zijn de meningen en de geluidsoverlast aardig gewijzigd

Mede ook naar aanleiding van gesprekken na de vergadering heeft het bestuur gemeend het onderwerp  met prioriteit te moeten oppakken. Omdat vele mensen hierover een mening hebben en erin geïnteresseerd zijn, wil het bestuur een soort van “denktank” formeren die het onderwerp bij de horens vat. Het bestuur heeft niet de illusie dat de inzet van een denktank of actiegroep snel tot oplossingen of grote veranderingen leidt, maar het is wel belangrijk dat we weten waarover we praten …

Daarom roept het bestuur geïnteresseerde leden op zich aan te melden om gezamenlijk met lotgenoten het probleem in kaart te brengen en te onderzoeken wat de vereniging de Grachten hieraan kan doen.

Dus bewoners van de Grachten meldt u bij het bestuur, via email (bestuur@degrachten.frl) of d.m.v. het contactformulier op de website. Het bestuur zal de activiteiten van de denktank organisatorisch ondersteunen.