De Grachten weer op diepte …

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar het onderhoud aan onze 4 grachten uitgevoerd. Het slib is vanuit de T-stukken naar voorin de grachten geblazen en verspreid.

Het werk is uitgevoerd door de firma Renkema uit Woudsend. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur, tel: 0621832197 of email: bestuur@degrachten.frl.