Grachtenbewoners willen verduurzamen

Ruim 80% van de inwoners van de Grachten willen hun huis energiezuiniger maken (isoleren) om uiteindelijk energie-neutraal te worden (klimaatdoelstelling 2050).
Dit is de belangrijkste conclusie van de bewoners-enquête die de Energieclub de Grachten in december jl. onder de bewoners van de Grachten heeft gehouden. 75% van de huishoudens (60 huizen) heeft aan de enquête deelgenomen.

Een tweede conclusie was dat 87% dit graag in samenspraak met andere bewoners willen doen. 63% is voorstander van een gezamenlijke aanpak en collectieve inkoop.

De energie-onderwerpen die het meest binnen de Grachten leven,
zijn:
• aanschaf zonnepanelen (55%)
• vloerisolatie (45%)
• warmtepompen (45%)
• dakisolatie (40%)
• spouwisolatie (35%)
• gevelisolatie (35%)

20% van de bewoners wil binnen een jaar met hun voornemens aan de slag.
40% laat dit afhangen van nadere informatie (w.o. de kosten).

Tot slot vindt 70% het interessant als de Vereniging de Grachten haar eigen energie zou gaan opwekken, waarbij gedacht wordt aan wind- of zonne-energie.

Inmiddels bereidt de Energieclub het vervolg op de enquête voor …