Nog te weinig deelnemers …

Afgelopen dagen is binnen de Grachten de onderstaande brief verspreid.
Voor mensen die thuis heel snel internet wensen teleurstellend dat het vereiste aantal deelnemers nog niet is bereikt. Maar tot komende zomer kunnen bewoners zich alsnog hiervoor aanmelden.

Uiteraard moet ieder voor zich hierin een keuze maken.
Het bestuur van de Grachten acht het een positieve zaak indien ook het Grachtenplan met glasvezel wordt ontsloten. Dit maakt het plan aantrekkelijker en leidt uiteindelijk tot een grotere verkoopbaarheid van onze huizen …

Aan de bewoner(s) van de Grachten
Uitwellingerga

Datum: 21 december 2019
Betreft: Glasvezel voor Noard- en Südwest Fryslân

Beste bewoner,
Glasvezel voor de hele Mienskip; met dat doel voor ogen hebben we de afgelopen periode een vraagbundeling georganiseerd voor alle bewoners van de kleine kernen in Südwest en Noardwest Fryslân ten zuiden van de A31.
Om dit te kunnen realiseren is een gemiddelde deelname van 35% over het hele gebied noodzakelijk. Dorpsbelangen en vrijwilligers hebben zich hier hard voor ingezet. Hoewel een groot deel van de kernen meer dan 35% aanmeldingen heeft gehaald, zijn we er nog niet helemaal. Dat betekent dat we de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw dorpskern nog niet kunnen garanderen.

Toch hebben we er vertrouwen in dat we gezamenlijk de 35% alsnog kunnen halen!

Op dit moment heeft 26% van de bewoners zich aangemeld.
Om ervoor te zorgen dat de minimum deelname wordt gehaald, geven we de bewoners extra tijd om zich alsnog te melden: Alle bewoners die in aanmerking komen voor een aansluiting, kunnen zich tot de zomer van 2020 aanmelden.
Uiteraard zijn tot dan de extra kosten voor aansluiten achteraf niet van toepassing.

Haalt het hele gebied 35%? Dan komt er glasvezel!

Meer informatie
Heeft u nog Vragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op de website www.glasvezelvoorfryslan.nl of neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 75 85 800.
Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Jaap Bosman en Anja Rombout.