Sinds 6 februari is de tunnel weer gedeeltelijk open voor het wegverkeer.

Na de gedeeltelijke opening van de Prinses Margriettunnel voor het wegverkeer is er slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar en mag er maximaal 50 km/u worden gereden. De verwachting is dat door het gedeeltelijk openen van de A7 tussen Sneek en Joure de verkeersdruk op lokale wegen in de regio vermindert.

Weggebruikers en omwonenden ondervinden desondanks hinder van deze situatie. Er rijdt extra verkeer op de weg (de Nije Dyk) en op de provinciale en gemeentelijke wegen. Dit kan onveilige situaties geven voor bijvoorbeeld overstekende fietsers.

Samen met de provincie en gemeenten houdt RWS de situatie zorgvuldig in de gaten en wordt gekeken hoe het verkeer het best veilig kan worden omgeleid.

Lees verder op de site van RWS >>>