Duurzaam aanbod T&T …

Tijdens de afgelopen Grachten-vergadering en de verslaglegging over de energiecommissie, kwam naar voren dat er op 12 april een informatieavond is geweest, georganiseerd door Top en Twel Duurzaam. Een soortgelijk initiatief als bij ons, de grachten, maar dan voor het hele dorp.

De gemeente SWF en het Duurzaam Bouwloket waren, zoals een ieder heeft kunnen lezen middels de huis aan huis verspreide brief, bij dit initiatief aangesloten.
De opkomst en tevredenheid voor de avond voldeed aan de verwachting, zowel bij de organisatoren als bij de circa 70 aanwezigen, waaronder een deel Grachtenbewoners.

Er loopt nu een voordelige actie voor onze dorpen via het Duurzaam Bouwloket voor isolatie en zonnepanelen.

Omdat het een ieder vrij staat, bij wie dan ook offertes op te vragen, wil ik u attenderen op deze actie, zodat u wellicht deze kunt vergelijken met de actie die wij als Grachten georganiseerd hebben. Dat hierbij andere factoren dan prijsitems van belang kunnen zijn, bepaalt ieder voor zich.

Deelnemen aan de actie (deze loopt inmiddels), kan tot 30 juni en kan via www.duurzaambouwloket.nl/oppenhuizen aangevraagd worden.
Houd voor verdere berichtgeving op topentwelonline in de gaten.

Dan … na een adempauze, wil TTD in september verder met het verkennen van mogelijkheden voor het oprichten van een energie-coöperatie voor de dorpen, iets waardoor we in de toekomst minder/niet meer afhankelijk zijn van energiebedrijven. In het verleden kwam dit item ook in de Grachten vergaderingen wel naar voren als mogelijke stip aan de horizon….

Wie heeft er zin in om vanuit zijn of haar kwaliteiten mee te doen aan het verkennen en eventueel het oprichten??
Laten we dit als dorpen gezamenlijk aanpakken …
We hebben verschillende kwaliteiten nodig, denk aan het principe, hart, hoofd en handen.

Tot slot: het is mogelijk om twee energieverbruiksmeters gedurende twee weken kosteloos te gebruiken via TTD.
Meld u daarvoor aan op ttduurzaam@ziggo.nl

Vriendelijke groet,

Marieke Verf,
tel.: 0515 – 559180.