Voorbereiding (ontwerpfase) vervanging brug Uitwellingerga start in 2023

In het bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hebben minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân afspraken gemaakt over de verdere aanpak van de bruggen in Fryslân op het Prinses Margrietkanaal.

Brug Uitwellingerga voldoet niet aan de eisen van de hoofdvaarweg en heeft het einde van de levensduur bereikt. Daarom startte Rijkswaterstaat begin 2020 met een onderzoek naar de mogelijkheden voor vervanging van deze brug, een Verkenning. Vorig jaar werd bekend dat er geen budget was voor vervanging van deze brug. De vervolgstappen van het lopende onderzoek werden op dat moment “on hold” gezet.
Afgelopen maand werd bekend dat er bij de voorjaarsnota (mei 2023) budget wordt toegekend voor de vervanging van de huidige brug. Dit betekent dat Rijkswaterstaat volgend jaar het onderzoek weer kan oppakken.
Het onderzoek start dan weer met de afweging van de drie kansrijke alternatieven: aquaduct en de beweegbare bruggen op 7,4m en 9,1m doorvaarthoogte. Over deze kansrijke alternatieven heeft RWS vorig jaar reacties opgehaald bij de direct omwonenden, dorpsbelang Top en Twel, de werkgroep Structuurvisie Top en Twel en de ondernemersvereniging.
Zodra er een vervolgstap in de afweging wordt gemaakt zullen de belangengroepen weer worden geïnformeerd.