Wat gebeurt er nu met De Gravinnepoel?

(overgenomen van topentwelonline.nl)
Dit dappere groepje heeft tot 30 september vrijwel dagelijks gezwommen in onze Gravinnepoel, maar het grote publiek is dit jaar weggebleven en waarom?

Volgens de zwemmers is er geen nieuw zand gestort en vonden vooral de kleine kinderen de overvloedige plantengroei eng en haakten ze af. Het toilet kon nauwelijks gebruikt worden, omdat het huisje vaak op slot was. Tevergeefs is er getracht met het bestuur te communiceren.

Het bestuur liet onlangs nog weten dat ze willen stoppen, omdat ze zich zorgen maken over De Gravinnepoel. Pogingen om weer nieuw leven in de zwemlocatie te blazen zijn niet gelukt en zij hopen dat een nieuw bestuur de draad wil oppakken.

Maar ondertussen vraagt de zwemgroep zich nu wel af wat er met De Gravinnepoel gaat gebeuren? Reacties en/of suggesties mogen naar Sonja Ozinga (tel. 06 3193 5231).