Statuten en Huishoudelijk Reglement

De huidige statuten dateren van 12 april 2012.
In de periode daarna zijn de Coöperatieve Vereniging de Grachten UA en de besloten vennootschap De Grachten Beheer BV gefuseerd. Dientengevolge zijn de statuten niet meer volledig afgestemd op de huidige situatie.
Deze zijn derhalve momenteel in bewerking.

De huidige statuten kunnen via de volgende link worden ingezien:

Statuten Coop. 12-4-2012

Het Huishoudelijk Reglement kan worden ingezien via de volgende link:

Huishoudelijk Reglement 2014