Tennisbaan de Grachten

In het Grachtenplan heeft een eigen Tennisvereniging met een eigen tennisbaan, verscholen in het struikgewas …

Ten tijde van de aanleg van het Grachtenplan in de jaren zeventig lag de gemiddelde leeftijd van de Grachtenbewoner aanmerkelijk lager dan nu het geval is. Tennis was de sport voor de gegoede burger en was binnen de Grachten erg populair.

Dit was dan ook reden dat direct bij het ontstaan van het Grachtenplan de Tennisvereniging de Grachten werd opgericht en aan de zijkant van het plan de tennisbaan werd aangelegd. Doordat een groot deel van de Grachtenbewoners ook lid waren van de tennisvereniging werd de tennisbaan in die tijd intensief gebruikt. Het jaarlijks hoogtepunt was het clubkampioenschap met de nodige festiviteiten daar om heen.

Momenteel wordt de tennisbaan minder intensief gebruikt maar is toch een belangrijke meerwaarde van het plan. De omgeving waarin gespeeld kan worden is uniek en een ware verademing voor degene die spelen in een stadsomgeving gewend is.

De tennisvereniging telt momenteel ca. 25 leden en wordt van harte ondersteund door de vereniging de Grachten.