Alle huiseigenaren zijn lid van de Coöperatieve vereniging de Grachten UA.
Hierna  vindt u algemene informatie over de doelstelling, activiteiten en taken van de vereniging aan. Ander het item Statuten en Huishoudelijk Reglement treft u de formele verenigingsdocumenten aan en kunt u downloaden.

Doelstellingen

De statutaire doelstelling (opgenomen in de statuten d.d. 12-04-2012) van de vereniging luidt:

De vereniging heeft ten doel de materiële en immateriële belangen van haar leden te behartigen voor zover deze belangen in verband staan met de instandhouding en bruikbaarheid van het complex “De Grachten” en het op peil houden en bevorderen van de waarde en het aanzien van de registergoederen in dit complex , door onder meer: Lees verder

Activiteiten en taken

Het verenigingsbestuur vertegenwoordigd de vereniging en houdt zich concreet bezig met de volgende taken en activiteiten:

 • het op een ordentelijke wijze uitvoeren van de verenigingsdoelstellingen, i.c. :
  • optimaliseren veiligheid op de wegen;
  • optimaliseren bruikbaarheid en gebruikscomfort;
  • nemen van initiatieven voor het vergroten van de leefbaarheid;
 • toezien op de naleving van de in het Huishoudelijk Reglement verwoorde gedragregels en deze naar behoefte van de leden aanpassen of uitbreiden;
 • toezien op de naleving van de door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde Bouwregels en deze naar behoefte van de leden aanpassen of uitbreiden;
 • zorg voor het op diepte houden van de grachten;
 • zorg voor het instandhouden van de  uitstraling van het plan en het zo nodig treffen van passende initiatieven;
 • toezien op aanpalende ontwikkelingen, zoals de gaswinning of andere ontwikkelingen die het welzijn van de bewoners of de waarde van het plan raken.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De huidige statuten dateren van 12 april 2012.
In de periode daarna zijn de Coöperatieve Vereniging de Grachten UA en de besloten vennootschap De Grachten Beheer BV gefuseerd. Dientengevolge zijn de statuten niet meer volledig afgestemd op de huidige situatie.
Deze zijn derhalve momenteel in bewerking. Lees verder