De Grachten spreken in over geluidhinder A7 …

Gerard van Velzen, de grote trekker van de geluidsclub A7 binnen de Grachten, heeft 11 februari jl. gebruik gemaakt van de inspreektijd van de raadscommissie DSO om de geluidhinder van de A7 aan de orde te stellen.
Vier minuten is beperkt dus heeft hij zich gefocust op de 130 km/h-maatregel.
Als U kennis wilt nemen van het ingesprokene, kan dit via https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/562627/kommisje%20Doarp%2C%20St%C3%AAd%20en%20Omkriten%20%20%20%20%20%20%20%20%2012-02-2019  . (na 14:30 minuten)
Wethouder De man heeft na afloop van de spreektijd nog gereageerd. Hij verwacht binnen 14 dagen met een antwoord te komen.

Lees verder over dit onderwerp >>>

Laat een reactie achter